Podwykonawcy

Zestawienie zgłoszonych Podwykonawców, Usługodawców i Dostawców:

  1. GEO-MI Pracownia Geologiczna Michał Małuszyński, ul. Grażyny 16, lok. 14, 93­-309 Łódź – Usługodawca
  2. Lenst Sp. z o.o. ul. Gen. Józefa Zajączka 24/2, 01-510 Warszawa – Usługodawca
  3. Firma Geodezyjno – Kartograficzna Radian, Jana Henryka Dąbrowskiego 28/lok. 4, 15-872 Białystok – Usługodawca
  4. TransEko Sp.j. Brzeziński, Dybicz, Szagała, ul. Śniadeckich 20/13, 00-656 Warszawa- Usługodawca

Na stronie internetowej GDDKiA uruchomiony został „Serwis dla Podwykonawców”, poniżej link:

Serwis dla Podwykonawców