Kontakt

zamawiający

Skarb Państwa –
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
gov.pl/web/gddkia

Za realizację projektu odpowiada:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Białymstoku

Kierownik Projektu: Maciej Burzycki

ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok
gov.pl/web/gddkia-bialystok

Inżynier kontraktu

SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce

 

Inżynier Kontraktu: Daniel Łukaszewicz
ul. Elewatorska 17, lok 1, 15-620 Białystok
E-mail: daniel.lukaszewicz@suez.pl

 

Wykonawca

  • UNIBEP S.A

  • Value Engineering Sp. z o.o.

Dyrektor Kontraktu: Tomasz Gibulski
ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski

 

Instytucje zaangażowane w realizację projektu

Ministerstwo Infranstruktury

gov.pl/web/infrastruktura