Budowa Obwodnicy Bielska Podlaskiego

w ciągu drogi krajowej nr 66

Data podpisania umowy z wykonawcą
14.04.2022r
Wartość umowy
77 739 934,68 zł
Nr umowy
2410.2.2021/2022

Budowa Obwodnicy Bielska Podalskiego

w ciągu drogi krajowej nr 66

Data podpisania umowy z wykonawcą
14.04.2022r
Wartość umowy
77 739 934,68 zł
Nr umowy
2410.2.2021/2022
Nazwa projektu
Projekt i budowa obwodnicy Bielska Podlaskiego w ciągu drogi krajowej nr 66 na odcinku od istn. DK19 do istn. DK66

Opis kontraktu

Przedmiotem Kontraktu jest zaprojektowanie i budowa obwodnicy Bielska Podlaskiego w ciągu  drogi krajowej nr 66 na odcinku od istniejącej drogi krajowej nr 19 do istniejącej drogi krajowej nr 66. Początkiem zakresu jest włączenie do skrzyżowania typu rondo  z istniejącą drogą krajową nr 19 (realizowanego w ramach odrębnego kontraktu S19: Haćki-Bielsk Podlaski).

Koniec zakresu znajduje się na  skrzyżowaniu (typu rondo) z istniejącą drogą krajową nr 66. W zakres Kontraktu wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania drogi krajowej nr 66.

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Białymstoku

gov.pl/web/gddkia-bialystok

INŻYNIER KONTRAKTU

SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce

suez.com.pl

WYKONAWCA

  •  UNIBEP S.A
  • Budrex Sp. z o.o.
  • Value Engineering Sp. z o.o.
unibep.pl